Kannamme kortemme kekoon ekosysteemin ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kahvituottajamaissa. Olemme ilmastokompensoineet istuttamalla puita yhteistyössä ZeroMissionin  PlanVivoCommunitiTree-projektin kautta sekä Green Carbonin kotimaisiin hiilinieluihin. Tarjoamme ainoana toimijana Suomessa Joutsenmerkityn kahvipalvelukokonaisuuden.

Vuotuinen ilmastolaskenta

Ilmastovaikutuksemme seuranta ja raportointi ovat keskeinen osa JOBmealsin vastuullisuustyötä. Olemme seuranneet tarkasti vaikutustamme vuodesta 2018 varmistaaksemme, että noudatamme asetettuja tavoitteitamme. Vuotuisen suorituskyvyn arvioinnin avulla voimme tehokkaasti ohjata toimintaamme kohti kestävää tulevaisuutta.

Vuodesta 2020 lähtien olemme kompensoineet päästömme kotimaisilla hiilinieluprojekteilla yhteistyössä Green Carbonin kanssa. Nämä kompensaatiohankkeet on kehitetty maan- ja metsänomistajien kanssa ja ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia hiilensidontaprojekteja ympäri Suomen. Lannoituksin saatava puuston lisäinen kasvu on kompensaatiohankkeiden ydin.

Kotimaiset hiilinieluhankkeet ovat kolmannen osapuolen todentamia ja 100% jäljitettävissä. 

Lue lisää kompensoinnin mahdollisuuksista ja hiilinieluhankkeista Green Carbonin sivuilta.

Tavoitteena nollapäästöt

Työskentelemme innovaatioiden parissa ja kehitämme energiatehokkaampia prosesseja. Tuemme viljelijöitä käyttämään uudistavaa maataloutta ja ehkäisemme metsien hävittämistä. Uskomme, että kahvia voidaan kasvattaa maailmanlaajuisesti siten, että saavutamme nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa voimme tasapainottaa syntyvät ja poistetut päästöt. Ajamme muutosta ja luomme edellytyksiä päästöjen vähentämiseksi. Olemme asettaneet tavoitteet, jotka Science Based Targets -aloite (SBTi) on vahvistanut, vähentääksemme päästöjä scope 1, 2 ja 3 osalta.

Päästötön sähkö

Käytämme päästötöntä sähköä toimipisteissä, joissa se on mahdollista. Näitä toimipisteitä ovat tällä hetkellä Raisio, Oulu, Tampere, Seinäjoki ja Vaasa.

ISO14001 ympäristösertifikaatti

JOBmeal on toiminut vuodesta 2010 lähtien 14001 -standardien mukaisesti. Tämä työ on jatkuva prosessi, jota seurataan vuosittain. Tämä tarkoittaa, että meillä on selkeä agenda ja tavoitteet siitä, miten yrityksemme toimii laadunhallinnan ja ympäristökysymysten parissa.

ISO on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmä, joka varmistaa laadun yrityksessä ja sen toiminnassa. Se, että JOBmeal on ISO-sertifioitu, tarkoittaa, että täytämme näiden ISO-standardien vaatimukset. Sertifioiduksi tulemiseksi meidän on suoritettava sertifiointitarkastus ja tultava hyväksytyiksi. Tämän jälkeen tehdään vuosittain seurantatarkastus, jotta varmistetaan vaatimusten noudattaminen.

Me JOBmealilla näemme monia etuja sertifioinnissa. Se ei ainoastaan anna meille selkeää suuntaa toiminnallemme, vaan se tekee myös asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme selväksi, että otamme nämä asiat vakavasti. Sertifiointi on hyvä lähtökohta, mutta emme aio tyytyä tähän. Laadun ja kestävyyden parissa työskentely on jatkuvaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on parantaa toimintaamme jatkuvasti.

Ekologinen vastuu

JOBmeal kasvattaa jatkuvasti vastuullisten tuotteiden osuutta valikoimassaan. Pyrimme valitsemaan valikoimaamme sertifioituja ja luomutuotettuja tuotteita, jotka tämän lisäksi täyttävät asettamamme korkeat vaatimukset niin erinomaisen maun kuin laadun osalta. 

Valikoimastamme löytyy Reilun kauppa,  Rainforest Alliance sekä Luomu-sertifioituja tuotteita.  Kahvivalikoimamme 28 tuotteesta 64 % on sertifioitua kahvia, useammat kahvit omaavat tuplasertifioinnin. Teevalikoimamme koostuu yli 90% sertifioiduista teetuotteista. Myös automaatteihin tarkoitettua kaakaota, maitojauhetta sekä sokeria saa sertifioituina tuotteina. Valikoimamme hunaja on Reilun kaupan sertifioimaa. Haluamme kantaa kortemme kekoon ekosysteemin ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi kahvituottajamaissa.