Kahvi

Kahvi on maailman suurin kauppatavara öljyn jälkeen, ja 12,5 miljoonaa ihmistä työskentelee kahvin parissa. Kahvia viljelee yli 12,5 miljoonaa kahvinviljelijää yli 70 maassa. Yli 80 % kahvista tuotetaan pienviljelijöiden toimesta, ja siksi tarvitsemme osallistavamman lähestymistavan, joka ottaa kaikki huomioon ja luo jatkuvia parannuksia. Monet kestävyyshaasteet vaativat järjestelmämuutoksia ja yhteistyötä, jos haluamme luoda paremman tulevaisuuden kahvinviljelijöille. Investoimme koko toimitusketjumme kartoitukseen, teemme yhteistyötä viljelijöiden kanssa ja solmimme kumppanuuksia jatkuvan parantamisen edistämiseksi.

 

Osallistava strategia

JDE:een vastuullinen kaupankäynti tarkoittaa viljelijöiden mukaan ottamista, heidän haasteidensa ymmärtämistä ja näiden ongelmien aktiivista ratkaisua edistyksen edistämiseksi. Avoimen ja läpinäkyvän vuoropuhelun avulla voimme paremmin ymmärtää kahvinviljelijöiden kohtaamat ongelmat ja yhdessä ylittää esteet. Kahvia ja teetä viljellään eri alkuperämaissa, jokaisella on ainutlaatuiset viljelyjärjestelmät. Olemme tietoisia tästä, ja siksi vastuullisen kaupankäynnin ohjelmamme perustuu kahteen lähestymistapaan, jotka heijastavat viljelijöiden moninaisuutta:

 

 • Tukea pienviljelijöitä kestävissä menetelmissä aloitteidemme ja kolmannen osapuolen varmennuksen avulla.
 • Tunnustaa edistyneimpien viljelijöiden ponnistelut sertifioinnin kautta.

 

Vastuullisesti tuotettua kahvia jokaiseen kuppiin

Hallitaksemme tunnistettuja riskejä käynnistämme monivuotisia ohjelmia, joissa teemme yhteistyötä viljelijöiden, osuuskuntien, viejien, kansalaisjärjestöjen, kahvinpaahtimoiden, paikallisyhteisöjen ja viranomaisten kanssa parantaaksemme standardeja tarkastusten perusteella tunnistetuilla riskialueilla.

Saavutamme edistystä mittaamalla parannusprojektien tuloksia avainindikaattoreilla, jakamalla tietoa ja oppimalla havainnoista. Ymmärrämme, että monet ongelmat ovat monimutkaisia ja niiden ratkaiseminen vie aikaa. Meidän vastuumme on sitouttaa sidosryhmät avoimeen vuoropuheluun ja edistää yhteistyötä kahvintuotannon kriittisten sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

 

Kestävää maataloutta

Regeneratiivinen maatalous ja vastuullinen maankäyttö ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen torjunnassa.

 • Ilmasto ja luonto: Lähestymistapamme keskittyy ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen. Suojelemme biodiversiteettiä, luonnonmetsiä ja ekosysteemejä muutoksilta ja heikentymiseltä.
 • Maa: Maaperän laatu ja säilyttäminen paranevat jatkuvilla maaperänäytteillä ja viljelijöiden koulutuksella.
 • Vesi: Tuemme viljelijöitä kustannustehokkaalla jätehuoltoteknologialla ja autamme heitä ymmärtämään veden hallintaa ja säästöä.

 

Tasa-arvo

Kansainväliset ihmisoikeusstandardit lapsille, viljelijöille ja työntekijöille.

 • Sukupuolten tasa-arvo ja nuoret: Kumppanimme toteuttavat paikallisesti relevantteja ja kulttuurisesti sopivia strategioita naisten ja nuorten mahdollisuuksien lisäämiseksi.
 • Lapsityö: Pyrimme puuttumaan lapsityön syihin ja rakentamaan kestäviä ratkaisuja tämän ongelman käsittelemiseksi.
 • Työolosuhteet: Tarjoamme koulutusta turvallisista työolosuhteista ja suojausvälineiden käytöstä agrokemikaalien käsittelyssä.

Parempi elintaso viljelijöille

Autamme viljelijöitä tekemään tuotannostaan tehokkaampaa ja taloudellisesti kestävää.

 • Kestävä liiketoimintakäytäntö: Tuemme viljelijöitä hyvän maatalouskäytännön omaksumisessa ja tarjoamme koulutusta liiketoiminnan ja talouden hallinnassa.
 • Tuottavuuden lisääminen: Hyvien maatalouskäytäntöjen käyttöä koskeva koulutus parantaa satoja, mikä johtaa suurempiin tuloihin ja parempiin elinoloihin.
 • Tulojen monipuolistaminen: Tukemalla viljelijöitä monipuolistamaan tuotantoaan autamme parantamaan tuottavuutta ja lisäämään heidän tulomahdollisuuksiaan.