Julkaistu: 13.11.2018
ISO 14001:2015

JOBmeal jatkaa ympäristösertifikaattia

JOBmeal jatkaa ISO 14001 sertifikaattiaan.

JOBmeal jatkaa ISO 14001 sertifikaattiaan. Ulkopuolinen arviointilautakunta arvioi Suomen toiminnot ja totesi, että JOBmeal Oy:n toiminta vastaava yhä ISO 14001 sertifikaatin vaatimustasoa, jossa kiinnitetään erityishuomio ympäristöseikkoihin.

ISO 14001 blue

JOBmealin kahvipalveluissa on edelleen voimassa seuraavat seikat:

  • Vahvat kestävän kehityksen toimintaperiaatteet sekä avoin ja positiivinen toimintakulttuuri.
  • Myynnin ja operatiivisen toiminnan prosesseissa on havaittavissa voimakasta panostusta tehokkuuteen, kestävyyteen ja toimintavarmuuteen.
  • Kaikki työntekijät koulutetaan ympäristöä huomioiviin toimintatapoihin ja koulutustasoa ylläpidetään säännöllisesti.
  • Keskitytään kestävän kehityksen ja ympärismyötäisten toimintatapojen kehittämiseen kaikissa toiminnoissaan pitkällä tähtäimellä. 
  • Autojen päästöarvoja seurataan ja yritetään vähentää.
  • Jätteet kierrätetään kaikilla toimipisteillä (mm. kahvijätteet kierrätetään 100 %)
  • Sertifioitujen tuotteiden osuutta kasvatetaan valikoimassa.

Arviointilautakunta näki ympäristötyöskentelyn, prosessit ja toimintatavat kestävää kehitystä tukevina ja johdonmukaisina. Kaikkia toimintoja kehitetään edelleen ja tavoitteisiin pääsyä valvotaan.