Sivuston käyttöehdot rekisteröitymiselle ja rekisteröityneen asiakkaan tilaamiselle sekä tarjouspyynnöille

3 Rekisteröityminen ja rekisteröityneen asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö

Tallennamme jobmeal.fi -sivujen kautta tehtäessä käyttäjätunnuksen rekistöitymisen yhteydessä henkilötiedot sisäänkirjautumista varten. Näitä tietoja ei käytetä muuhun kuin tunnuksen luomiseen ja tarvittaessa yhteydenottoon tunnusten luomisessa ilmenneiden ongelmien ratkaisemiseen.

Käyttäjän kirjautuessa ensimmäisen kerran järjestelmään hän antaa oikeudet yritykselle tallentaa ja käyttää henkilötietoja ainoastaan meidän omaa myyntikäyttöä varten tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten käsittelemiseksi. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

Emme käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Voimme kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Voimme ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

Emme luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Voimme kuitenkin omaa myyntityötään varten luovuttaa henkilötietoja meidän asioita hoitaville yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Säilytämme tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Käyttämämme sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella.

 

3.1 Rekisteröityminen ja salasana

Jotkin jobmeal.fi -sivuston sivut saattavat olla salasanasuojattuja. Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät sellaisille sivuille turvallisuuden ja liiketoimintaan liittyvien transaktioiden salaamisen vuoksi. Pidätämme oikeuden estää kenen tahansa käyttäjän rekisteröityminen. Voimme milloin tahansa ja ilman mitään velvoitetta ilmoittaa syytä estää käyttäjää pääsemästä salasanasuojatulle alueelle estämällä käyttäjätiedot, erityisesti jos käyttäjä antaa rekisteröityessään vääriä tietoja, rikkoo käyttöehtoja tai laiminlyö riittävää huolellisuutta käsitellessään omia käyttäjätietojaan, rikkoo mitä tahansa voimassa olevaa lakia siirtyessään jobmeal.fi -sivustolle tai sitä käyttäessään, ei ole käyttänyt sivustoa pitkään aikaan.

Rekisteröitymisen aikana käyttäjän täytyy antaa oikeaa tietoa ja sikäli kuin tiedot muuttuvat, päivittää ne ilman perusteettomia viiveitä. Käyttäjän tulee varmistaa, että hänen antamansa sähköpostiosoite on voimassa ja että käyttäjä voidaan tavoittaa kyseisestä osoitteesta.

Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa pääsykoodit, jotka muodostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta (”käyttäjätiedot”). Ensimmäisellä käyntikerralla käyttäjän tulee vaihtaa salasana uuteen, vain käyttäjän itsensä tiedossa olevaan salasanaan. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi katsoa tai muokata omia tietojaan tai peruuttaa tai antaa luvan omien tietojensa käsittelyyn.

Käyttäjän tulee varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi käyttäjätietoihin. Hän on vastuussa omalla käyttäjätunnuksellaan tehdyistä maksutapahtumista ja muista toimista. Käyttäjän tulee kirjautua jokaisen käyttökerran jälkeen ulos salasanalla suojatulta alueelta. Jos ja kun käyttäjä havaitsee, että kolmannet osapuolet käyttävät luvatta hänen käyttäjätietojaan, käyttäjän täytyy ilmoittaa siitä viipymättä meille kirjallisesti sekä sähköpostilla, mikäli mahdollista. Tällöin voimme estää pääsyn salasanasuojatulle alueelle kyseisillä käyttäjätiedoilla. Käyttäjä voi päästä alueelle uudelleen vain uudella hakemuksella tai rekisteröitymällä uudelleen. Käyttäjä voi pyytää rekisteröintinsä peruutusta milloin tahansa kirjallisesti sikäli kuin poistaminen ei loukkaa sopimussuhteiden asianmukaista jatkumista. Tällaisessa tapauksessa poistamme kaikki käyttäjätiedot ja muut käyttäjää koskevat henkilökohtaiset tiedot heti, kun näitä tietoja ei enää tarvita.

 

Kohdat 1-2 ja 4-9 yleiset käyttöehdot.

Ota yhteyttä 0207 210 300