JOBmeal jatkaa ympäristösertifikaattia

JOBmeal jatkaa ISO 14001 sertifikaattiaan. Ulkopuolinen arviointilautakunta arvioi Suomen toiminnot ja totesi, että JOBmeal Oy:n toiminta vastaava yhä ISO 14001 sertifikaatin vaatimustasoa, jossa kiinnitetään erityishuomio ympäristöseikkoihin.

ISO 14001 blue

JOBmealin kahvipalveluissa on edelleen voimassa seuraavat seikat:

  • Vahvat kestävän kehityksen toimintaperiaatteet sekä avoin ja positiivinen toimintakulttuuri.
  • Myynnin ja operatiivisen toiminnan prosesseissa on havaittavissa voimakasta panostusta tehokkuuteen, kestävyyteen ja toimintavarmuuteen.
  • Kaikki työntekijät koulutetaan ympäristöä huomioiviin toimintatapoihin ja koulutustasoa ylläpidetään säännöllisesti.
  • Keskitytään kestävän kehityksen ja ympärismyötäisten toimintatapojen kehittämiseen kaikissa toiminnoissaan pitkällä tähtäimellä. 
  • Autojen päästöarvoja seurataan ja yritetään laskea.
  • Jätteet kierrätetään kaikilla toimipisteillä (mm. kahvijätteet kierrätetään 100 %)
  • Sertifioitujen tuotteiden osuutta kasvatetaan valikoimassa.

Arviointilautakunta näki ympäristötyöskentelyn, prosessit ja toimintatavat kestävää kehitystä tukevina ja johdonmukaisina. Kaikkia toimintoja kehitetään edelleen ja tavoitteisiin pääsyä valvotaan.

Lue lisää JOBmealin sertifioiduista kahviautomaateista ja kahveista

Ota yhteyttä 0207 210 300